Strona główna
O firmie
Handel
Produkcja
Galerie
Kontakt

W dniu 24.09.2011 roku odbyły się obchody stulecia działalności Naszej Spółdzielni. Uroczystości związane z Jubileuszem rozpoczęły się Mszą św. połączoną z poświęceniem sztandaru o godz. 9.30 w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Dalsza część uroczystości przebiegała w restauracji Świerkowa. Udział wzięli zaproszeni goście, członkowie i pracownicy Spółdzielni.

Przybyli posłowie na sejm RP Pan Bronisław Dutka i Pan Wiesław Janczyk, prezes Krajowej Rady Spółdzielczości Pan Alfred Domagalski, Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Beskidów i Podhala Pan Władysław Kania, wicestarosta powiatu limanowskiego Pan Franciszek Dziedzina, Burmistrz Miasta Limanowa - Pan Władysław Bieda, Wójt Gminy Limanowa - P. Władysław Pazdan wraz z Panem Jacentym Musiałem Radnym Powiatu Limanowskiego, obecni również byli ksiądz Prałat Wiesław Piotrowski - proboszcz Parafii w Limanowej oraz ksiądz Prałat Józef Poręba, wieloletni proboszcz limanowskiej parafii.

Udział wzięli prezesi Gminnych Spółdzielni: Pani Halina Smaga, Pani Maria Kozyra, Pan Józef Rusnarczyk, P. Kazimierz Podgórni oraz Pan Adam Dudek prezes BS w Limanowej. Gościliśmy również byłych Prezesów Naszej Spółdzielni: Pana Stanisława Wierzyckiego, P. Władysława Frączka, P. Walentego Gadzinę i P. Bolesława Biernata.

Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu państwowego, przybyłych gości powitała Prezes Pani Zofia Jankoś, a zastępca Prezesa Pani Barbara Wąsowicz-Sowa przypomniała zebranym historię Spółdzielni. Następnie minutą ciszy uczczono wszystkich pracowników i członków Spółdzielni, których nie ma już wśród nas.

Podczas uroczystości Spółdzielnia z okazji Jubileuszu otrzymała wiele odznaczeń m.in. z rąk Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczości Alfreda Domagalskiego specjalne odznaczenie "za zasługi dla spółdzielczości" a także liczne wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy.

Na ręce Prezesa Zarządu, Pani Zofii Jankoś przybyli goście składali wyrazy uznania, gratulacje i upominki, a członkowie Rady Nadzorczej wręczyli Zarządowi kosze kwiatów jako dowód wdzięczności za codzienną pracę.

Na zakończenie przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mieczysław Tokarz podziękował wszystkim gościom za przybycie oraz za złożone życzenia i ciepłe słowa.

Niech te wyrazy życzliwości i serdeczności będą sensem w godnym i odpowiedzialnym dopisywaniu kolejnych kart historii Naszej Spółdzielni.


Zapraszamy do obejrzenia galerii z uroczystości.