Strona główna
O firmie
Handel
Produkcja
Galerie
Kontakt

Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej działa jako podmiot gospodarczy już ponad 100 lat (Więcej informacji o Jubileuszu 100-lecia w Spółdzielni) i jest obecnie jedn± z największych spółdzielni zrzeszonych w Zwi±zku Rewizyjnym Spółdzielni Beskidów i Podhala, jak również jednym z największych pracodawców na terenie powiatu limanowskiego.

Po okresie transformacji społeczno politycznych i odnalezieniu swojego miejsca na wolnym rynku, Spółdzielnia zaczęła rozwijać się na nowo poprzez rozbudowę i modernizację placówek handlowych i zakładów produkcyjnych. Podstawow± działalno¶ci± Spółdzielni jest handel detaliczny oraz produkcja piekarnicza.

Oprócz działalno¶ci podstawowej, prowadzona jest również działalno¶ć pomocnicza, tzn. własny transport, ekipa remontowa, administracja i dozór. Aktualne zatrudnienie wynosi około 150 pracowników, ponadto Spółdzielnia szkoli uczniów w zawodzie: sprzedawca, piekarz, cukiernik. Zarz±dzanie Spółdzielni± sprawuje prezes zarz±du, jego zastępca i główny księgowy.

W latach 2004 - 2005, Spółdzielnia korzystała z dotacji Unii Europejskiej w ramach programów PHARE 2001 i PHARE 2002. W chwili obecnej w Spółdzielni wdrażany jest system HACCP.Zarz±d Spółdzielni ma przyjemno¶ć poinformować, że Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej otrzymała nagrodę "Orzeł Agrobiznesu" w XXXI edycji konkursu "Orzeł Agrobiznesu 2010".
Poniżej zamieszczamy informację z uroczysto¶ci wręczenia:

"Od pewnego czasu w¶ród laureatów Orła Agrobiznesu pojawia się coraz więcej spółdzielczych firm produkcyjno-handlowych. Fakt ten cieszy Kapitułę. Firmy te maj± bowiem długi rodowód, przetrwały niejedn± burzę dziejow±, s± cenione przez lokalne społeczno¶ci i często niedoceniane w skali ogólnopolskiej. Przyznawane im kolejne Orły s± form± zauważenia i docenienia trudu ich istnienia. Jedn± z takich firm nagrodzonych w tej edycji jest Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej. Działa na rynku prawie 100 lat. Powstała bowiem w 1911 roku. Po wielu transformacjach znalazła swoje miejsce w realiach wolnorynkowych. Obecnie posiada 15 sklepów, spożywczo-przemysłowych, dwa domy towarowe, dwie piekarnie oraz ciastkarnię. Dum± prezesa Zofii Janko¶ jest pieczywo wypiekane tradycyjnymi metodami, cenione za niepowtarzaln± jako¶ć i smak np. chleb metrowiec, chleb z łopaty czy chleb wrocławski. Mimo coraz silniejszej konkurencji dużych sieci wielu klientów pozostaje wiernymi limanowskiej spółdzielni. Wiedz± bowiem, że w jej sklepach spotkaj± się z życzliwym personelem, towarem dobrej jako¶ci sprzedawanym po przyzwoitych cenach. Liczy się też stuletnia tradycja. Spółdzielnia jako jedna z nielicznych przetrwała na tutejszym rynku i dzi¶ jest jedn± z największych firm w Limanowej - podkre¶la wicestarosta Franciszek Dziedzina, który wypromował do Orła Agrobiznesu wiele dobrych firm. Dodajmy do tego stał± troskę o estetykę obiektów handlowych, inwestycje, utrzymanie zatrudnienia na stałym poziomie i przyzwoite zyski. To wszystko jest miar± sukcesu rynkowego limanowskiej spółdzielni, która dostrzega konkurencję ale wie jak z ni± skutecznie walczyć. Zawsze o wszystkim decyduje klient i jego lojalno¶ć. A na ni± możemy liczyć dzi¶ i jutro. To za¶ najcenniejszy kapitał każdej firmy podkre¶laj± w limanowskiej spółdzielni. A Orzeł Agrobiznesu jest potwierdzeniem 100-letniej troski o wysok± pozycję rynkow±."

Wręczenie